• Centrum E-L 10-21, P 10-19
  • Rimi HYPER E-P 8-22
  • Centrum E-L 10-21, P 10-19
  • Rimi HYPER E-P 8-22

Privaatsuspoliitika

Kliendiandmete vastutav töötleja on Lasnamäe Centrum OÜ, rg-kood 14619890, Ahtri 9, 10151 Tallinn, e-post info@lasnamaecentrum.ee, millele kuulub Lasnamäe Centrum kaubanduskeskus.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Lasnamäe Centrum OÜ kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (el) 2016/679.

Lasnamäe Centrum OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Isikuandmete liigid ja töötlemise eesmärgid

Me kogume ja töötleme:

  1. Füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seostatavad isikuandmeid, milleks võivad olla ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoninumber, postiindeks, e-postiaadress. Isikuandmeid kogume ja töötleme isikuga seotud lepingute täitmiseks, kontakteerumiseks, turundustegevusega seotud info saatmiseks või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Juhul, kui annate Lasnamäe Centrum kaubanduskeskusega seotud veebilehtede kaudu või muul turundustegevusega seotud viisil nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, nõustute, et Lasnamäe Centrum OÜ võib töödelda Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • Teile pakkumiste, uudiskirjade, kataloogide ja mistahes muu marketingi/turundusalase informatsiooni edastamiseks, et hoida Teid kursis
    Lasnamäe Centrumi toodete, teenuste ja tegevusega, samuti Lasnamäe Centrumi tegevusega üldiselt.
  • Kliendirahulolu või tagasiside uuringute läbiviimiseks, sealhulgas Teiega ühenduse võtmiseks ka pärast uuringu läbiviimist Lasnamäe Centrum OÜ poolt.

2. Isikustamata andmeid, mida ei saa siduda ühe kindla isikuga. Sellisteks andmeteks võivad olla andmed tegevuse või aktiivsuse kohta Lasnamäe Centrum kaubanduskeskusega seotud veebilehtedel (küpsiste ehk cookies abil) ja mida kogutakse veebistatistika ja klientidele parema teenuse pakkumise eesmärgil.

Kolmandad isikud ja volitatud isikud

Me ei edasta, müü ega avalikusta Teie andmeid kolmandatele osapooltele ilma Teie eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ja õigusaktides sätestatud juhtudel.

Lasnamäe Centrum OÜ’l on õigus edastada isikuandmeid grupi ettevõtetele, kuhu Lasnamäe Centrum OÜ kuulub.

Andmetega tutvumine, parandamine, töötlemise lõpetamine

Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta vastavalt isikuandmete kaitse seaduses sätestatud tingimustele. Seaduses ettenähtud tingimustel on Teil õigus saada teavet enda kohta käivate isikuandmete ja nende töötlemise kohta, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud, nõuda ka Teie isikuandmete töötlemise lõpetamist, sulgemist ja kustutamist.

Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest kõikide või mõne teema osas, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.

Kõiki Teie andmeid või privaatsuspoliitikat puudutavates küsimustes palume pöörduda aadressil info@lasnamaecentrum.ee. Vaidluse korral on Teil õigus pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni (Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn; www.aki.ee; info@aki.ee) või pädeva kohtu poole.

Andmete säilitamine

Isikustatud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist meiega tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada. Interaktsiooniks loetakse muuhulgas otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile vajutamise kaudu.

Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Veebilehti ja/või teenuskeskkondasid kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Lasnamäe Centrum OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitika tingimusi, teavitades sellest kliente koduleheküljel, e-posti teel või mõnel muul viisil.